Wesem @ Youtube YouTube Wesem @ Facebook Facebook
WESEM
6 września 2017

Uprzejmie informujemy, że w efekcie przekształcenia, w dniu 6 września 2017 Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia zarejestrował zmianę nazwy firmy (spółki) z:
WESEM D.M.T. Hajduk Spółka Jawna
na
WESEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w efekcie przekształcenia, w dniu 6 września 2017 Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia zarejestrował zmianę nazwy firmy (spółki) z:
WESEM D.M.T. Hajduk Spółka Jawna
na
WESEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

Jednocześnie informujemy, że zmianie uległa jedynie nazwa spółki, natomiast wszystkie pozostałe dane, w tym również NIP, numer konta bankowego, numery telefonów, adres stacjonarny, a także adresy poczty elektronicznej oraz strony internetowej pozostają bez zmian. Procedura zmiany nazwy spółki nie ma wpływu na relacje z klientami i kontrahentami oraz dotychczas zawarte zobowiązania wobec kontrahentów.

Prosimy o uwzględnienie nowej nazwy przy kierowaniu do nas korespondencji i sporządzaniu dokumentów zawierających dane firmy.

Z wyrazami szacunku,
Zarząd WESEM