Wesem @ Youtube YouTube Wesem @ Facebook Facebook
WESEM
13 marca 2019

Zakup jest planowany w ramach projektu pn. "Promocja na rynkach międzynarodowych nowego produktu: lampa robocza LED uniwersalnego zastosowania oraz promocja polskiej marki produktowej WESEM jako solidnego dostawcy zaawansowanych produktów oświetleniowych".

 

Zakup jest planowany w ramach projektu pn. "Promocja na rynkach międzynarodowych nowego produktu: lampa robocza LED uniwersalnego zastosowania oraz promocja polskiej marki produktowej WESEM jako solidnego dostawcy zaawansowanych produktów oświetleniowych", w ramach Działania 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.3 "Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020", nr Umowy POIR.03.03.03-12-0028/17-00.

Treść zapytania oraz wymagane dokumenty do pobrania

1_GTB_RR_2019

Oferty będą przyjmowane do końca 20.03.2019 r.