Wesem @ Youtube YouTube Wesem @ Facebook Facebook
WESEM
27 kwietnia 2018

Zakup jest planowany w ramach Projektu pn. "Promocja na rynkach międzynarodowych nowego produktu: lampa robocza LED uniwersalnego zastosowania oraz promocja polskiej marki produktowej WESEM jako solidnego dostawcy zaawansowanych produktów oświetleniowych"

Zakup jest planowany w ramach Projektu pn. "Promocja na rynkach międzynarodowych nowego produktu: lampa robocza LED uniwersalnego zastosowania oraz promocja polskiej marki produktowej WESEM jako solidnego dostawcy zaawansowanych produktów oświetleniowych", w ramach Działania 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.3 "Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go to Brandt, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, nr Umowy POIR.03.03.03-12-0028/17-00.

Treść zapytania oraz wymagane dokumenty do pobrania

 1_GTB_RR_2018.zip

Oferty będą przyjmowane do końca 07.05.2018