Wesem @ Youtube YouTube Wesem @ Facebook Facebook
WESEM
19 lipca 2018

Informacja o wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego w trybie rozeznania rynku na usługę „transportu eksponatów do Moskwy, 14 Krasnopresnenskaya Nab., 123100 Moskwa, Rosja 

Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego w trybie rozeznania rynku na usługę „transportu eksponatów do Moskwy, 14 Krasnopresnenskaya Nab., 123100 Moskwa, Rosja w związku z realizacją projektu pn. „Promocja na rynkach międzynarodowych nowego produktu: lampa robocza LED uniwersalnego zastosowania oraz promocja polskiej marki produktowej WESEM jako solidnego dostawcy zaawansowanych produktów oświetleniowych”, w ramach Działania 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, nr Umowy POIR.03.03.03-12-0028/17-00 została wybrana oferta złożona przez:

Nazwa Wykonawcy: Hansa-Messe-Speed Sp. z o.o.

Adres: ul. Marcelińska 92 lok. 324, 60-324 Poznań

NIP: 7780108023

Informacja o wyniku postępowania ofertowego:

 2_GTB_RR_2018.pdf