Wesem @ Youtube YouTube Wesem @ Facebook Facebook
WESEM
22 marca 2019

Informacja o wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego w trybie rozeznania rynku na usługę  „przygotowanie i realizacja filmu promocyjnego w związku z realizacją projektu pn. „Promocja na rynkach międzynarodowych nowego produktu: lampa robocza LED uniwersalnego zastosowania

Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego w trybie rozeznania rynku na usługę „przygotowanie i realizacja filmu promocyjnego w związku z realizacją projektu pn. „Promocja na rynkach międzynarodowych nowego produktu: lampa robocza LED uniwersalnego zastosowania oraz promocja polskiej marki produktowej WESEM jako solidnego dostawcy zaawansowanych produktów oświetleniowych”, w ramach Działania 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, nr Umowy POIR.03.03.03-12-0028/17-00 została wybrana oferta złożona przez:

 

Nazwa Wykonawcy:

ADVERTSPACE Sp. z o.o.

ul. Sportowa 3A/26, 63-000 Środa Wielkopolska

Informacja o wyniku postępowania ofertowego:

1_GTB_RR_2019