Wesem @ Youtube YouTube Wesem @ Facebook Facebook
WESEM
15 maja 2018

Informacja o wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego w trybie rozeznania rynku na usługę „transportu eksponatów do Birmingham, North Ave, Morston Green, Birmingham B40 1NT, Wlk. Brytania”

Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego w trybie rozeznania rynku na usługę „transportu eksponatów do Birmingham, North Ave, Morston Green, Birmingham B40 1NT, Wlk. Brytania” w związku z realizacją projektu pn. „Promocja na rynkach międzynarodowych nowego produktu: lampa robocza LED uniwersalnego zastosowania oraz promocja polskiej marki produktowej WESEM jako solidnego dostawcy zaawansowanych produktów oświetleniowych”, w ramach Działania 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, nr Umowy POIR.03.03.03-12-0028/17-00 została wybrana oferta złożona przez:

PERFEKT Anna Rudzka
Bitwy Białostockiej 9
15-102 Białystok
NIP 542-253-68-08

 Informacja o wyniku postępowania ofertowego:

 1_GTB_RR_2018.pdf