Wesem @ Youtube YouTube Wesem @ Facebook Facebook
WESEM
27 lipca 2017

W dniu 27 lipca 2017 unieważniono konkurs 2/GTB/2017, gdyż stwierdzono błędy w zapytaniu ofertowym.

W dniu 27 lipca 2017 unieważniono konkurs 2/GTB/2017, gdyż stwierdzono błędy w zapytaniu ofertowym. Powtórne zapytanie ofertowe w tej sprawie zostanie ogłoszone pod numerem 6/GTB/2017.