Wesem @ Youtube YouTube Wesem @ Facebook Facebook
WESEM

WESEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Tytuł projektu: "Promocja asortymentu lamp do pojazdów w technologii LED oraz marki WESEM na rynkach międzynarodowych".

Cel projektu: Promocja marki produktowej Wnioskodawcy poprzez promocję asortymentu lamp do pojazdów w technologii LED oraz ekspansja międzynarodowa Wnioskodawcy jako dostawcy nowoczesnego oświetlenia do pojazdów z różnych branż, w tym lamp roboczych uniwersalnego zastosowania, reflektorów dodatkowych, reflektorów głównych, wykonanych w technologii LED do pojazdów..


Efekty projektu:

Promocja na świecie produktów - lamp do pojazdów w technologii LED.
Realizacja przyjętej strategii rozwoju przedsiębiorstwa - wzrost ekspansji zagranicznej oraz wzrostu przychodów ze sprzedaży produktów na rynkach międzynarodowych.

Termin realizacji: 12.03.2020 – 30.06.2022
Wartość projektu: 309 600,00 zł
Kwota dofinansowania: 185 760, 00 zł