Wesem @ Youtube YouTube Wesem @ Facebook Facebook
WESEM

WESEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Tytuł projektu: "Promocja na rynkach międzynarodowych produktu: lampa robocza LED uniwersalnego zastosowania oraz marki produktowej WESEM".

Cel projektu: Promocja marki produktowej Wnioskodawcy poprzez promocję lampy roboczej LED uniwersalnego zastosowania oraz ekspansja międzynarodowa, polegająca na wejściu z ofertą produktową na nowe rynki zagraniczne i zaprezentowanie produktu szerokiemu spektrum odbiorców na rynkach perspektywicznych.


Efekty projektu:

Promocja na świecie nowych produktów - serii lamp LED.
Realizacja przyjętej strategii rozwoju przedsiębiorstwa - wzrost ekspansji zagranicznej oraz wzrostu przychodów ze sprzedaży produktów na rynkach międzynarodowych.

Termin realizacji: 01.09.2019 – 31.12.2020
Wartość projektu: 212 200,00 zł
Kwota dofinansowania: 127 320,00 zł