Wesem @ Youtube YouTube Wesem @ Facebook Facebook
WESEM

WESEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.2. Sektorowe programy B+R.

Tytuł projektu: "Reflektor główny uniwersalnego zastosowania o znacząco ulepszonych parametrach fotometrycznych charakteryzujący się niskim poborem energii oraz obniżoną masą konstrukcji".

Cel projektu: Opracowanie znacząco ulepszonego reflektora głównego uniwersalnego zastosowania, który będzie mógł być stosowany w bardzo trudnych warunkach roboczych. Znacząco ulepszony produkt będzie się charakteryzować niespotykanymi właściwościami, znacząco przewyższającymi dostępne aktualnie produkty substytucyjne.

Planowane efekty:

  1. Opracowanie dokumentacji projektowej i założeń technologicznych oraz wstępnych modeli układu optycznego i założeń projektowych, modeli numerycznych nowych typów radiatorów o zwiększonej mocy rozpraszania ciepła.
  2. Wykonanie wydruków 3D i wyprodukowanie końcowych elementów prototypu reflektorów.

Termin realizacji: 01.06.2017 – 31.05.2019

Wartość projektu: 1 940 194,20 zł

Kwota dofinansowania: 1 301 969,26 zł