Wesem @ Youtube YouTube Wesem @ Facebook Facebook
WESEM

WESEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Tytuł projektu: "Promocja na rynkach międzynarodowych nowego produktu: lampa robocza LED uniwersalnego zastosowania oraz promocja polskiej marki produktowej WESEM jako solidnego dostawcy zaawansowanych produktów oświetleniowych".

Cel projektu: Promocja marki produktowej Wnioskodawcy poprzez promocję nowej lampy roboczej LED uniwersalnego zastosowania oraz ekspansja międzynarodowa, polegająca na wejściu z ofertą produktową na nowe rynki zagraniczne i zaprezentowanie produktu szerokiemu spektrum odbiorców na rynkach perspektywicznych.

Efekty projektu:

  1. Promocji na świecie nowych produktów serii lamp LED ze szczególnym uwzględnieniem nowej lampy roboczej LED uniwersalnego zastosowania.
  2. Realizacja przyjętej strategii rozwoju przedsiębiorstwa - wzrost ekspansji zagranicznej oraz wzrostu przychodów ze sprzedaży produktów na rynkach międzynarodowych.

Termin realizacji: 01.06.2017 – 31.12.2019

Wartość projektu: 1 009 569,00 zł

Kwota dofinansowania: 563 567,40 zł